AGRO RATY
NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE
UPROSZCZONA PROCEDURA FINANSOWANIA
KREDYT NA OŚWIADCZENIE DO 60 000 zł
(wymagany jest dowód osobisty Klineta oraz jego ustne oświadczenie odnośnie osiąganego dochodu).

W przypadku gospodarstw rolnych, gdzie właścicielami są małżonkowie i oboje występują w nakazie płaniczym, maksymalna dostępna kwota na oświadczenie do 60 000 zł.

KREDYT Z UDOKUMENTOWANYM DOCHODEM DO 200 000 ZŁ

(wymagany jest dowód osobisty Klienta oraz udokumentowanie osiąganego przez niego dochodu). W przypadku gospodarst rolnych, gdzie właścicielami są małżonkowie i oboje występują w nakazie płatniczym, maksymalna dostępna kwota kredyty to 200 000zł.

Kategorie